10334352_10152440810354709_465065406890911542_n

Kleptomani

Ana Sayfa » Genel Sağlık » Kleptomani
Paylaş
Tarih : 27 Ağustos 2015 - 11:47

Kleptomani, kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinme duyulmayan nesneleri çalmaya yönelik dürtülere karşı koyamama olarak tanımlanan bir dürtü denetim bozukluğudur. DSM-IV’te dürtü denetim bozukluğu başlığı altında sınıflandırılmasına karşın, çeşitli araştırıcılar kleptomaninin diğer bozukluklarla olan ilişkisine dikkat çekerek obsesif kompulsif spektrum bozuklukları, affektif spektrum bozuklukları başlığı altında değerlendirilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte, uzun yıllardan beri tanımlanan bu bozukluk üzerinde yeterli sayıda araştırma ve sistematik çalışma yapılmamış, yapılmış çalışmalar ise daha çok olgu sunumu ve nedenini açıklamaya yönelik kuramsal çalışmalar biçiminde kalmıştır. Bu yazıda, kleptomaninin sıklık ve yaygınlığı, tanı ölçütleri ve klinik özellikleri, nedenleri, eşlik eden psikiyatrik bozukluklar, ayırıcı tanısı ve sağaltımı şimdiye değin yapılan çalışmalar ışığında tartışılmıştır.

Kleptomani, kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinme duyulmayan nesneleri çalmaya yönelik dürtülere karşı koyamama olarak tanımlanan bir dürtü denetim bozukluğudur (Hançerlioğlu 1993, Kaplan ve ark 1994). Çok eski yıllardan beri tanımlanan bu hastalık üzerinde yeterli sayıda araştırma ve sistematik çalışma yapılmamıştır. Yapılan yayınlar daha çok nedenini açıklamaya yönelik kuramsal çalışmalar ve olgu sunumları biçiminde kalmıştır.

Kleptomaninin sıklığı (insidansı) ve yaygınlığı (prevalansı) tam olarak bilinmemekle birlikte, çok az görülen bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bilinen kleptomani olgularının çoğunluğunun, mahkemelerde yargılanan mağaza hırsızları olması nedeniyle, bu tür olguların değerlendirilmesi ile elde edilecek veriler toplumdaki sıklığı yansıtmaktan uzaktır. Bununla birlikte, mağazalardan mal çalan bu kişilerin ne kadarının kleptoman olduğuna ilişkin çelişkili bulgular vardır. Arieff ve Bowie, mağaza hırsızlarının %3.8’ne kleptomani tanısı koyarken, Medlicott bu sayıyı %10 olarak bildirmiştir (Goldman 1991, Murray 1992) . Bradford ve Balmaceda (1983) ise 50 mağaza hırsızından sadece 2’sine (%4) DSM-III-R’ye göre kleptomani tanısı koymuşlardır. McElroy ve ark (1991a) bir çalışmasında, mağaza hırsızları arasında gerçek kleptomani olgularının oranının çok az olduğunu, %0-8 arasında değişebileceğini belirtilmiştir. Cupchik (1992), değerlendirdikleri yüzlerce mağaza hırsızları arasında kleptomani tanısı alan hasta sayısının 10’dan az olduğunu bildirmiştir. Ayrıca diğer değerlendirmelerde (Burt 1995, Kaplan ve ark 1994), kleptomaninin mağaza hırsızları arasındaki olası oranının %3.8 ile %24 arasında değişmektedir. DSM-IV’te (APA 1994) ise belirlenebilen mağaza hırsızları arasında kleptomaninin sıklığının %5’ten az olduğu ileri sürülmüştür. Bulimialı hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada ise Hudson ve ark (1983), bu hastaların % 24’nün kleptomani tanı ölçütlerini karşıladıkları belirtmişler, bu değerlendirmeye dayanılarak yapılan bir hesaplamada kleptomaninin toplumdaki yaygınlığının en az binde 6 olabileceğini ileri sürmüşlerdir.

Kleptomanik hastaların genelde sağaltımdan kaçınmaları, kendi istekleri ile psikiyatrik yardım için başvurmamaları, hırsızlık yaparken yakalananların da adli sistem içine çekilmeleri nedenleri ile bu tür hastalara ulaşmak, sayılarını belirlemek çok güçtür. Bunlar gibi çeşitli nedenlerle, kleptomani dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok az rastlanılan bir psikiyatrik bozukluktur. Ulaşabildiğimiz kaynaklar arasında ülkemizde yayınlanan herhangi bir olgu sunumuna ya da sistematik bir çalışmaya rastlayamadık. Dolayısıyla, ülkemize ilişkin sayılar belirlemek, hastalığın durumuyla ilgili yorum yapmak olası değildir.

Kleptomanin az görüldüğü konusunda bir tartışma olmamakla birlikte, nedenlerine ilişkin çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Obsesif-kompulsif ve affektif spektrum bozuklukları ile ilgileri daha çok kuramsal temelde ele alınmış, depresyonla olan ilişkisi çeşitli olgu sunumları ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Yine cinselliğin, çocukluktaki örseleyici yaşantıların hastalık üzerindeki etkileri kesin olmayan fakat araştırılması gereken diğer konulardır. Biyolojik ya da psikodinamik açıklamaların hiçbiri, tek başına kleptomaninin nedenini ortaya koymaktan uzaktır. Ancak daha çok olgu içeren çalışmaların tamamlanması ve olguların biyopsikososyal açıdan değerlendirmesi sonucunda, kleptomaninin tanımı ve nedenleri üzerinde daha gerçekçi yorumlar yapılabilmesi olası olacaktır.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Pirinç Suyunun Cilde Faydaları
Pirinç Suyunun Cilde Faydaları

Pirinç suyu ten rengini beyazlaştırır ve ciltteki kahverengi lekelerin renginin açılmasına yardımcı olur. Özellikle cilt beyazlatmak isteyenler

Kuşkonmazın Faydaları
Kuşkonmazın Faydaları

Ülkemizde çok yenen bir yiyecek olmamakla beraber aslında oldukça faydalı bir yiyecektir kuşkonmaz. Biz de bu yazıda onun bilinen ve bilinmeyen

Nekrofobi Nedir
Nekrofobi Nedir

Bu yazıda işi çok uzatmadan Size hap bir bilgi vereceğiz. Birçoğumuzun bildiği ama adını koyamadığı nekrofobi konusunu kısaca açıklayacağız. Nekrofobi Ceset

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz