10334352_10152440810354709_465065406890911542_n

Savaş İstemiyoruz Çocuklar Öldürülmesin

Ana Sayfa » GÜNCEL » Savaş İstemiyoruz Çocuklar Öldürülmesin
Paylaş
Tarih : 24 Aralık 2015 - 14:29

12391878_10153077928501618_1974705783434218054_nAşağıda size içinde bulunduğum Savaş İstemiyoruz Çocuklar Öldürülmesin girişiminin çağrısını paylaşıyorum.

Ölümlerin bu kadar normalleştiği bir durumda çocuk ölümlerine kayıtsız kalmamak ve farkındalık oluşturma düşüncesiyle çağrı paylaşılmaktadır.

Duyarlılıklarımızı yitirmemek dileğiyle

Giriş : Yıllardır gösteriler ve operasyonlar sırasında çocukların hayatlarını yitirdikleri veya yaralandıklarına tanıklık ediyoruz. Bu rapor, Temmuz 2015 ve sonrasına odaklanmaktadır. Amacı; 26.7.2015 tarihinde Diyarbakır’da bir gösteriye müdahale eden polislerden kaçarken saklandığı binanın 7. katından düşen Beytullah Aydın’ın hayatını kaybetmesinden bugüne kadar geçen sürede hayatını kaybeden, yaralanan çocukların ve onların başına bu sonuçların gelmesine neden olan olayların görülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda çocukların eğitim hakkı başta olmak üzere birçok haklarının askıya alınmasından, anne babalarını kaybetmelerine kadar yaşadıkları mağduriyetlerin görünür kılınmasını hedefliyoruz.

Böylece, bu alanda çalışan ve bu ülkede yaşanan herkesin bu sonuca ilişkin sorumluluğunu fark etmesi ve çocukların korunması için üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi beklenmektedir. Biz bu raporun aşağıdaki şekillerde kullanılabileceğini düşünüyoruz:

1) Bu talepleri aynen veya istediğiniz biçimde ilgili kamu kurumları (Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi), denetim kurumları (Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları Kurumu gibi) ve uluslararası kuruluşlar (UNICEF, BM Çocuk Hakları Komitesi gibi) ile paylaşarak, onları Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri (Bkz. Ek.1) yerine getirmeye davet edebilirsiniz.

2) Bu raporu ilgili kişi ve kurumlar ile paylaşarak, onların da talepte bulunmasını sağlayabilirsiniz.

3) Bu sözü birlikte söyleyerek yükseltmek için yapabileceklerimize ilişkin önerilerinizi “Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Facebook grubu üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.

Raporun; öncelikle çocukların hayatlarını kaybetmelerine neden olan müdahalelerin durdurulmasına hizmet etmesini umuyoruz.

Aynı zamanda da bu süreçte;

• Uzuvlarını kaybeden çocuklar olduğuna,

• Çatışmalarda çocukların yaşadıkları mekanların havan topları, füzeler, mermiler ve bombalar ile hasar gördüğüne, • Çocukların, top, mermi, bomba vb. çatışma seslerine maruz kalarak yaşadıklarına,

• Sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde çocukların zaman zaman uzun süre yiyecek ve temiz su vb. temel ihtiyaçların karşılanmadığı ortamlarda yaşamlarını sürdürdüklerine, • Yaralanan veya hastalanan çocukların sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşadıklarına,

• Sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde okulların açılmadığına, komşu mahalleler ve ilçelerde ise çocukların çatışma seslerinden korktukları için okula gidemediklerine,

• Çocukların ebeveynlerinin, kardeşlerinin, akrabalarının öldürülmelerine tanıklık ettiklerine, bazen onların cenazeleri ile aynı ortamda yaşamak zorunda kaldıklarına,

• Çocukların gözaltına alınma, tutuklanma ve hapis cezası ile karşı karşıya kaldıklarına, • Mensubu oldukları toplumun tarihi ve kültürel değerlerinin tahrip edilmesi, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmaları nedeniyle çocukların kültürel bağlarının zayıflatıldığına,

• Bu süreçte çocukların görüşlerine hiçbir şekilde başvurulmadığına ve katılım haklarının tamamen yok sayıldığına, dikkat çekmek istiyoruz. Diğer yandan da uyarmak istiyoruz;

• Bu tür ortamlarda çocukların başkaca hak ihlallerine, ihmal ve istismara maruz kalma riski artar.

• Yukarıdaki koşullarda yaşayan çocukların yaşama, gelişme, korunma, eğitim, sağlık, ailesi ile birlikte yaşama gibi birçok hakkı ihlal edildiği gibi maruz kaldıkları koşulların yarattığı ağır eşitsizlik sebebi ile gelecekteki hakları da ihlal edilmektedir.

Öte yandan silahlı çatışmalar ülkenin bütününde çocukların haklarını ihlal etmekte, ülkenin çeşitli yerlerinden birçok çocuğun da anne ve/veya babasını yitirmesine neden olmaktadır. B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin Devletlere, silahlı çatışma ortamlarında çocukları bu tür zararlardan koruma ve haklarını güvence altına alma yükümlülüğü verdiğini hatırlatmak istiyoruz.

Bu nedenle;

1) Çatışmanın durdurulması ve akabinde barışın acilen tesis edilmesi için ne tür önlemler alındığının kamuoyu ile paylaşılmasını;

2) Çocukların bu süreçte gördüğü zararların giderilmesi yükümlülüğü kapsamında aşağıda belirlenen takibi gereken soruların yanıtlarının oluşturulması ve çözümlerinin hızla uygulamaya geçirilmesini talep ediyoruz. 26.07.2015 – 30.11.2015 TARİHLERİ ARASINDA ÖLDÜRÜLEN VE YARALANAN ÇOCUKLAR1 26.07.2015 – 30.11.2015 tarihleri arasında, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı, İstanbul, Mardin, Van, Ankara, Hakkari ve Adana illerinde en küçüğü 3,5 aylık bebek, en büyüğü 18 yaşında olan en az 44 çocuğun hayatını kaybettiği beyan edilmektedir (Tablo 1). Aralarından bazıları sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir süre gömülememiş ve cenazesi evde bekletilmiştir. Aynı tarihler arasında ve aynı illerde benzer şekilde en küçüğü bir kaç aylık bebek, en büyüğü 18 yaşında olan en az 52 çocuğun yaralandığı (Tablo 2) ve bu çocuklardan bazılarının uzuvlarını kaybettiği beyan edilmektedir.

Çocukların ölüm ve yaranma sebepleri arasında aşağıdakiler sayılmaktadır2 :

• Operasyon veya çatışmalar sırasında vurularak • Gösteriler sırasında vurularak • Bomba patlaması sonucu • Sivil alanlarda bulunan mühimmatın patlaması sonucu • Hasta olup hastaneye götürülemediği için • Sokağa çıkma yasağı sırasında parkta veya evin önünde oynarken vurularak • Eve isabet eden kurşun veya patlayıcı ile vurularak • Polisten kaçarken apartmandan düşerek • Polis tarafından dövülerek • Dur emrine uyulmaması sonucu açılan ateşte vurularak 1 TİHV Günlük raporları ve basın taraması ile tespit edilebilenleri içermektedir. 2 26.7.2015 – 30.11.2015 tarihleri arasında ölen ve yaralanan çocuklar ile ilgili haberlerden alınan iddialar kastedilmektedir.

Bunların linkleri de rapor içerisinde yer almaktadır. Çocukların hayatını kaybetmeleri ile ilgili takibi gereken konular:

1) Bu vakalar ile ilgili soruşturma açıldı mı?

2) Çocuğu ve ailesini temsil eden kimse var mı?

3) Ailelerin zararlarının giderilmesi için izlenen usul nedir?

4) Hayatını kaybeden çocukların ailelerinde ve yakın çevrelerinde bulunan tüm çocukların desteklenmesi için neler yapılıyor?

5) Hayatını kaybeden başka çocuk var mı?

6) Bu olaylarda hayatını kaybeden çocukları takip eden bir kamu kurumu var mı? Çocukların yaralanmaları ile ilgili takibi gereken konular: 1) Yaralanan başka çocuk var mı? 2) Yaralılar arasında ölen var mı? 3) Yaralılarının tedavilerinin sonucu nedir? 4) Uzuv kaybı olan çocuklara verilen hizmetler nelerdir? 5) Yaralanan çocuklar ve ailelere ne tür destek hizmetleri sunulmaktadır? SİLAHLI ÇATIŞMANIN YAŞAM HAKKI İHLALİ DIŞINDA ÇOCUKLARA VERDİĞİ ZARARLAR Ölen ve yaralanan çocuklar dışında, diğer hakları bakımından zarar gören çocuklara dair veriler bulunmamaktadır.

Bu nedenle, gerçekleştiği bilinen aşağıdaki zararlara ilişkin tespitlerin yapılması ve daha sonrasında da bu zararların giderilmesi gerekmektedir:

• Sokağa çıkma yasağının bulunduğu yerlerde kapalı kalan okul sayısı ve bu okulların kapalı kalma süreleri

• Sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerde ve bunların bulunduğu ilçe ve illerde okula devam oranları ve okula devam edemeyen veya sınavlarına giremeyen çocuk sayıları

• Sokağa çıkma yasağının bulunduğu mahallelerde aile hekimlerinin hamile ve bebek takibi hizmetinden yaralanamayan nüfus

• Evde doğum sayıları, doğum sırasında ölüm sayıları • Gözaltına alınan, tutuklanan çocukların sayıları • Göçe maruz kalan çocuk nüfusu

• Çatışma ortamının, göçün ve yakınlarını kaybetmenin çocukların ruh sağlığına ve gelişimlerine etkileri

• Çatışma ortamının ve göçün ailenin sosyo-ekonomik ve psikolojik durumunda yarattığı değişimin çocuk üzerindeki etkileri

• Çatışma ortamı ve göçün çocuklara hizmet vermesi gereken sağlık, eğitim, sosyal hizmet personeli üzerindeki sosyo-ekonomik ve psikolojik etkileri Takibi gereken konular:

1) Silahlı çatışma ortamının yarattığı ruh sağlığı problemlerinin tedavisine yönelik hizmetler nelerdir? Bu hizmeti verebilecek niceliksel ve niteliksel açıdan yeterli sağlık personeli var mı?

2) Çatışmalarda anne ve/veya babasını yitiren çocukların yaşamaları muhtemel ruh sağlığı problemlerinin sağaltılması ve korunma ihtiyaçları ile ilgili alınan tedbirler nelerdir?

3) Okula devam edemeyen çocukların hak kayıplarının önlenmesi için alınan tedbirler nelerdir?

4) Sokağa çıkma yasakları kaldırıldığında okul binaları ve çevresi çocukların eğitim almalarına uygun mu? Değilse, uygun hale getirilinceye kadar eğitime nasıl ve nerede devam edilecek?

5) Çocukların ve öğretmenlerin içinde bulunulan durum ile baş edebilme kapasitelerini güçlendirmek için hazırlanan programlar var mı?

6) Çatışmalar sürecinde suç itham edilen çocukların özgürlüklerinin kısıtlanmasının son çare olmasını sağlamak için izlenen yol nedir?

7) Sokağa çıkma yasakları sırasında hamilelerin, bebeklerin ve çocukların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için alınan tedbirler nelerdir?

8) Çocukların silahlı çatışmalara katılmaya teşvik edilmesi veya zorlanması söz konusu mudur? Bunu engellemek için alınan tedbirler nelerdir?

9) Göç eden aileler ve çocuklarının konut ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Aile hekiminin takibinde olan hamile ve bebek nüfusu ile zorunlu eğitim çağındaki nüfus takip edilebiliyor mu ve gittikleri ilde eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar mı?

Tablo 1. 26.07.2015 – 30.11.2015 tarihleri arasında öldürüldüğü beyan edilen çocuklar 26.07.2015 – Beytullah Aydın (11) – Diyarbakır3 11.09.2015 – Ruken Demir (18) – Diyarbakır4 29.07.2015 – Hasan Nerse (17) – Şırnak5 13.09.2015 – Tahsin Uray (9) – Mardin6 07.08.2015 – Mehmet Hıdır Tanboğa (15) – Şırnak7 15.09.2015 – Vedat Balık (18) – Van8 13.08.2015 – Emrah Muhammed Aydemir (14) ve Orhan Aslan (16) – Ağrı9 28.09.2015 – Bilal Mengil (16) – Diyarbakır10 18.08.2015 – Fırat Elma (16) – İstanbul 11 27.09.2015 – Elif Şimşek (8) – Diyarbakır, Bismil12 27.08.2015 – Baran Çağlı (7) – Şırnak13 29.09.2015 – Berat Güzel (12) – Diyarbakır, Bismil14 27.08.2015 – Emin Yanaş (10) – Şırnak15 02.10.2015 – Vedat Akcanım (16) ve Deniz… (17) – Diyarbakır16 27.08.2015 – Adem İrtegün (16) – Şırnak17 05.10.2015 – Ömer Faruk Satılmış (16) – Van18 28.08.2015 – Mazlum Turan (16) – Mardin19 08.10.2015 – Hasan Yılmaz (9) – Silvan20 30.08.2015 – Fırat Simpil (13) – Diyarbakır, Silvan21 09.10.2015 – Adem Sevinç (17) – Yüksekova22 01.09.2015 – Ali Kaval (18) – Hakkari23 10.10.2015 – Veysel Atılgan (9) – Ankara24 05.09.2015 – H.B. (16), Barış İşçen (16) – Şırnak25 12.10.2015 – Helin Şen (12) – Diyarbakır, Sur 26 06.09.2015 – Muhammed Tahir Yaramış (35 günlük) – Şırnak27 12.10.2015 – Tevriz Dora (3) – Adana28 07.09.2015 – Cemile Çağırga (13) – Şırnak29 12.10.2015 – İdris Cebe (18) – Mardin30 07.09.2015 – Minlal Kerimi (10) – Hakkari31 16.10.2015 – Azad Ertaş (16) – Yüksekova32 07.09.2015 – Osman Çağlı (18) – Şırnak33 16.10.2015 – Diyar Akın (12) – Yüksekova34 07.09.2015 – Ömer Magi (12) – Şırnak35 25.10.2015 – Mustafa Aşlığ (16) – Silopi36 10.09.2015 – Sait Nayici (16) – Şırnak37 03.11.2015 – Çetin Dara (18) – Hakkari38 10.09.2015 – Zeynep Taşkın (18) – Şırnak39 07.11.2015 – Ferhat Doğru (18) – Diyarbakır40 11.09.2015 – Bünyamin İrci (14) – Şırnak41 20.11.2015 – Mehmet Reşit Arıcı (18) – Hakkari42 11.09.2015 – Selman Ağar (10) – Şırnak43 28.11.2015 – Nasip Yeşil (18) – Silop

Etiketler : ,

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Efsane Kitap ve Film Dövüş Kulübü’nden Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak 25 Müthiş Alıntı
Efsane Kitap ve Film Dövüş Kulübü’nden Hayatı Sorgulamanıza Sebep Olacak 25 Müthiş Alıntı

Güçlü kalemiyle tüm dünyada ün kazanmış olan yazar Chuck Palahniuk’ten tüketim kültürüne, hırs ve üstünlük duygusuna, güzellik idealine

Yitik Kuşlar Filmi: Tüm Son Sesini Duyamayacağımız Seslere
Yitik Kuşlar Filmi: Tüm Son Sesini Duyamayacağımız Seslere

Aren Perdeci ve Ela Akyamaç  iki genç sinemacı. Sinemaya olan büyük sevdalarını ilk filmleri olan Yitik Kuşlara ilmek ilmek işlemişler. İlk

13 Mart Ankara Katliamı ve Düşündürdükleri
13 Mart Ankara Katliamı ve Düşündürdükleri

Destina ismi farklı dillerde farklı anlamlara gelen ve farklı söyleniş biçimleri olan bir isim. Destinanın annesi de tıpkı Benim gibi ve birçok

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz