10334352_10152440810354709_465065406890911542_n

Dünya Sağlık Örgütü ve İş Sağlığı

Ana Sayfa » İş Sağlığı » Dünya Sağlık Örgütü ve İş Sağlığı
Paylaş
Tarih : 24 Mayıs 2014 - 2:02

67408Dünya Sağlık Örgütü ve İş Sağlığı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO- World Health Organizition) kürese stratejisinde amaç, iş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, iş sağlığı çalışanlarının eğitimi , destek hizmetlerin organizasyonu, iş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, kapsamının genişletilmesi, içerik ve faaliyetlerinin geliştirilmesi, İSG için araştırma temeli ve standartları sağlama olarak belirlenmiştir. Küresel stratejide ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle tarım, kayıt dışı sektör ve küçük işletmelerde çalışanlar ile kendi hesabına çalışanlar gibi iş sağlığı hizmetlerine ulaşamayan çalışanlara iş sağlığı hizmetlerinin sunumu, dünyadaki her çalışana iş sağlığı hizmetlerini sağlamak hedefi vurgulanmıştır.

2008 -2017 Dünya Sağlık Örgütü Küresel Eylem Planı’nda ise çalışanların sağlığı için politika araçlarını tasarlamak ve uygulamak, işyerinde sağlığı korumak ve geliştirmek, iş sağlığı hizmetlerinin performansını ve ulaşılabilirliğini arttırmak, eylem ve uygulama için kanıt sağlamak ve iletmek, çalışanların sağlığını diğer politikalara dahil etmek amaç olarak belirlenmiştir.

Ülkemiz için ise Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II de , 2009 -2013 dönemi politik hedefler arasında AB normlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkarılması:, AB’nin Çerçeve Direktifi ile ILO’nun 155 ve 161 sayılı Sözleşmeleri gereği Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde bağımsız bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkarılması hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedef Ulusal Program ve Hükümetin Acil Eylem Planında yer almıştır. İSG Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. Bu kanunla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin bütün çalışanları kapsaması amaçlanmaktadır.

WHO Çalışanların Sağlığı Küresel Eylem Planında ise T.C. Çağdaş iş sağlığı yaklaşımı gereğince iş sağlığı hizmetler bütün işyerlerini kapsamalı (işkolu, küçük-büyük), bütün çalışanları kapsamalı, yerel ihtiyaçlara ve koşullara uygun olmalı, kolay ulaşılabilir olmalı, koruyucu yaklaşımlar öncelikli olmalı, işveren tarafından sağlanmalı, multidisipliner yaklaşımla yürütülmeli ve yasal alt yapı oluşturulmalıdır.Son yılarda gündeme gelen Temel İş Sağlığı Hizmetleri yaklaşımı bir taraftan iş sağlığı hizmetlerini belirlerken bir taraftan da bu etkinliklerin çalışanlarının tamamına ulaşmasını ve bu amaçla ülkenin sağlık sistemine entegrasyonunu vurgulamaktadır. de son yıllarda Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplum Sağlığı Merkezlerinde işyeri hekimliği hizmeti verilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmekte, ilgili yasal düzenlemeler yayınlanmaktadır.

 

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

İşe Yeni Başlayanları İşinin Başından Ayıramayacak Olağanüstü 5 Hediye
İşe Yeni Başlayanları İşinin Başından Ayıramayacak Olağanüstü 5 Hediye

Ah bu iş yaşamı. Onunla da onsuz da olmuyor, olamıyor değil mi? Hem evli de bekar da olunsa sağlıklı bir yaşam için iş yaşamı önemli. Ne

2015 Yılı İş Kazaları İlk Dönem Verileri
2015 Yılı İş Kazaları İlk Dönem Verileri

Bu yazının yazılmasına vesilen olan olay aslında Aksaray’da yani yaşadığım kentte dün 19 yaşında bir gencin vinçten düşerek ölmesi. Dahası

2015 İlk Altı Ay İş Kazaları
2015 İlk Altı Ay İş Kazaları

2015 yılının ilk altı ayını kapsayan iş cinayetleri raporuna göre en az 794 işçinin iş kazası sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz