Bizi Takip Edin

Sağlık Bilgi Sistemleri

Sağlık Kayıtlarımız Pandemi İçin Ne Kadar Hazır?

Yayınlandı

on

Sağlık Kayıtlarımız Pandemi İçin Ne Kadar Hazır?

Dr.Mübin Müjde Çebi
Acıbadem Tıbbi Direktörlük/Hekim

Pandemi gibi afet durumları için yapılan hazırlık planları bu olaylar yaşanmadan önce yapılmalı ve bu planlar üzerinde multidisipliner olarak çalışılmalıdır. Planlara dahil olması gereken en önemli  alanlardan biri de bilgiye dönüşecek sağlık verilerinin yönetimidir. 

Pandemiler ve benzeri büyük salgınlar dünyadaki morbidite ve mortaliteyi yükseltmenin yanında, sosyal sorunlar ve ekonomik kayıpları da beraberinde getirmektedir. Pandemi gibi afet durumları için yapılan hazırlık planları bu olaylar yaşanmadan önce yapılmalı ve bu planlar üzerinde multidisipliner olarak çalışılmalıdır. Bununla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırlamış olduğu Influenza Pandemi Hazırlık Planı’na baktığımızda hazırlığın hükümetin farklı düzeylerde katılımını gerektirdiğini vurgulanmıştır (1). İlgili tüm uzmanlık alanlarından kişilerle beraber, pandeminin olası sıcak bölgelerinden de katılımcıların olması -örneğin yerel yönetim, bölge hastaneleri, özel sağlık kuruluşlarından temsilciler gibi- politika geliştirilirken toplumsal katılım ve bilgi paylaşımının da optimum olmasına yardımcı olacaktır. Planlara dahil olması gereken alanlardan biri de bilgiye dönüşecek sağlık verilerinin yönetimidir. 

 

Elektronik Sağlık Kayıtları ve  Pandemi Sürveyansı

Elektronik sağlık kayıtlarının ve yapay zekanın pandemiden hemen öncesine kadar gündemden düşmediğini hatırlarsak COVID-19 salgınında da bu sistemlerin önemli dönüm noktalarına elçilik edeceği tahmin edilebilir. Elektronik sağlık kayıtları yani hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS), her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de tıbbi çıktıları iyileştirmek için kullanılmaya devam ediliyor.

Bununla birlikte karar destek sistemleri ve yapay zeka ile ilerlemekte olan sağlık teknolojilerinin hedefi, pandemide sürveyansı ve pandeminin kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırmaktır. Ancak bilindiği gibi bu sistemlerin kullanıcı dostu olması, doğru planlanması ve yönetilmesi sağlık çalışanlarının tükenmişliğini önlemek açısından çok önemlidir, zira aksi halde arzu edilen başarıyla beraber çalışan verimi de zarar görecektir. Bu durumda belki en doğru yaklaşımlardan biri elektronik sağlık kayıtları ve veri analiz yöntemlerinin olası afet ve pandemilere hazırlıklı olmasıdır. Bu yalnızca cihazların ve sistemin çalışması değil, verinin pandemi durumunda dinamik olarak takip edilebilmesi ve analize uygun olması anlamına gelmektedir.

Böylece pandemi sürveyansı net şekilde yapılırken kurum, izleyeceği politikaları bu analizler üzerinden kararlaştırılabilir. Aynı zamanda uzun vadede yeni pandemilere hazırlık yapılırken yine bu analizlerin ışığında kullanılan HBYS geliştirilebilir. 

Bilgi teknolojilerinin Pandemi  Hazırlığı 

E-sağlık kayıtlarının pandemi ve afet durumlarına hazırlığını belirlerken öncelikle e-sağlık hazırlığı için gereken tüm faktörler belirlenmeli ve tanımlanmalıdır. Hastane pandemi hastalarına mı hizmet verecek yoksa diğer hastalara mı? Uzaktan muayene, konsültasyon ve tedavi hizmeti verilecek mi? Hangi servisler daha çok çalışacak, hangileri süreçte yer almayacak? HBYS pandemi triyajı ve kaydı için uygun mu? HBYS yeterince hızlı mı, internet bağlantısı sistemin yoğun kullanımında yeterli mi? Bu ve bunun gibi soruların cevapları tartışıldıktan sonra bu faktörler arasında ilişkiler kurularak ilk hazırlık modeli ortaya çıkmaya başlar. Bilgi teknolojileri uzmanlarıyla ilk modelin içeriğinin tartışılarak validasyon ve geliştirmeler yapılır ve geliştirilen modelin vaka bazlı olarak işleme alınması ve kontrolü ile pandeminin sağlık kaydı tarafındaki hazırlık büyük ölçüde tamamlanmış olur.

 

Bir salgın sırasında, toplumun teşhis ve tedavi gereksinimi arttıkça sağlık hizmeti sağlayıcılarının iş yükü de artacaktır. Bu nedenle pandemi hazırlığının elektronik ayağının planlamasında en önemli katılımcılar bilgi teknolojileri elemanlarından ziyade halk sağlığı uzmanları olmalıdır. Sistem kullanıcıları içinde ise mutlaka sistemi anlaması, performansını ve kullanılabilirliğini onaylaması gereken kişiler de sahadaki sağlık personeli ve ardından sağlık yöneticileridir. Zira hazırlık modelinden gelecek bilgiler ışığında süreci yönetecek olanların sistemin bir nevi son kullanıcısı olduğu unutulmamalı. Örneğin; bir hastanede görev alan hekimin o hastanedeki tüm hasta verilerine erişebilmesi kişisel veri güvenliğini tehdit edebilir ancak pandemi gibi acil durumlarda hasta bakım süreçlerinin devamı için bu gerekli bir düzenleme olabilir. Hasta verisine erişimin kayıt altına alınması güvenlik kontrolünü kolaylaştırabilir. Diğer bir örnek ise klinik karar destek sistemleri. Bu sistemlerin pandemi sürecinde kullanılması hasta güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir. Doğru, güvenilir ve bilgisayar tarafından oluşturulan ilaç istemleri anlık olarak sağlanır. Veri akışının kesintisiz olması ve kayıt altına alınabilmesi bu süreçte elzemdir.

 

Hastane bilgi yönetim sisteminin işlevini yerine getirebilmesi için yazılım, donanım, kablosuz ağ bağlantısı, yazıcılar ve sistem testlerinin yapılmasını yönetecek departmanlar bulunmalıdır. Bunun için de kalabalık bir bilgi teknolojileri ekibi gerekir. Bu departmanlar her zaman hastane binasında bulunmayabilir, merkezden yönetilebilir, ancak her zaman hastane binasında sistemlerin çalışmasını kontrol eden sorumlu bir ekip olması pandemi gibi aciliyeti olan şartlarda vaz geçilmezdir. Hastanedeki iş akışının COVID-19’a göre düzenlendiği düşünülürse, HBYS’nin bu süreçte çok net, hatasız olması ve hasta bakım süreçlerinde engel oluşturmaması gerekir. Bir nevi HBYS’deki değişikliklerin hissedilmez olmasından bahsedebiliriz.  

Pandemi ile Mücadelede   Teletıp-HBYS Entegrasyonu

Pandemi hazırlık sürecinde hasta ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir başlık ise teletıp ile uzaktan sağlık hizmeti verilmesidir. Pandemi koşullarında hastaların mümkün olduğunca hastaneye gelmeden ve hastanedeki mikrobik yükde maruz kalmadan, evde kalarak sağlık hizmeti almaya devam edebilmeleri teletıpla mümkündür. Teletıp uygulamaları için HBYS bu uygulamaya adapte olabilmelidir. Bunun için örneğin, hasta triyajını yapan internet sitesi veya uygulamanın kaydettiği bilgiler HBYS tarafında da görülebilmeli, hastanın aciliyet durumuna göre hızlıca yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Dahası, online muayene başladığında hekim hastanın daha önce doldurduğu formdaki bilgilere erişebilmelidir, online vizitlerde görüntü kalitesi ve sesin zamanlaması olabildiğince kusursuz olmalıdır. 

Hastane, laboratuvar, ezcane ve depo yönetim sistemleri, teletıpla beraber kullanılırken  tüm bu farklı kaynaklardan gelen verinin birleştirilmesi HBYS’yi ağırlaştırabilir, yorabilir. Bu bilgilerin eşgüdümlü çalışabildiği ve yönetilebildiği bir tasarım ve donanımın olması sadece pandemi de değil hasta yoğunluğu yaşandığı her dönemde şart. Buradaki zorluklardan biri tüm bu sistemlerin birbirinden ayrı olması ve birbiriyle her an konuşabilmesi gereği. Tüm bunların yanında, ideal olan pandemi döneminde ulusal bir sistemin olması ve istatistiklerin bu sistemden gelen verilerle kolayla tutulabilmesi. Türkiye’de e-nabız üzerinden buna bir nebze de olsa yaklaşılmasında rağmen her hastanenin HBYS’si e-nabız’a entegre olabilmiş değil. O nedenle eşgüdümlü bir sağlık kaydına sahip olmak için henüz gidilecek yolumuz var gibi gözüküyor.

Devam etmekte olan Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanları ve bilgi teknolojileri elemanları büyük baskı altında artan taleplere cevap vermeye çalışıyorlar. Bu her ne kadar bir dezavantaj olarak görülse de, içinde bulunduğumuz baskı ortamı ister istemez onların problem çözme yetenekleri ve hızını artırıyor ve onları daha yaratıcı olmaya zorluyor. Ülke çapında eşgüdümlü bir HBYS ülkemizde bir süredir varken, teletıp, görüntülü vizitler, online konsültasyon gibi hizmetler salgın durumuna kadar nispeten var olmayan, yavaş veya durgun alanlar statüsünde idi. Şimdi ise sağlık sektöründe hizmetin önemli bir bölümünü oluşturuyorlar. Belki de sektörün dijital gelişiminin hızlanması ve çeşitlenmesi için en doğru zamanı yaşıyoruz.

  1. WHO checklist for influenza pandemic preparedness planning. (2015). https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_4/en/ Erişim tarihi: 18.04.2020

Dr. Erkan SARIŞIN 27.11.1983 yılında istanbul kartal'da dünyaya geldi ve ilk ve orta okulu Kartal'da tamamladı lise öğrenimini Kartal lisesinde tamamladıktan sonra 2001 yılında Cerrahpaşa tıp fakultesini kazanarak üniversite hayatına başladı üniversiteyi iyi bir derece ile 2005 yılında mevzun oldu yüksek lisansını akdeniz üniversitesinde tamamladıktan sonra istanbul kartalda bir tıp merkezin doktorluk görevine başladı 2008 yılında başladığı tıp merkezini 2012 yılında satın alarak kartala daha iyi hizmet vermek için yoluna devam etmektedir.

Okumaya devam et
Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık Bilgi Sistemleri

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız’a nasıl üye olunur?

Yayınlandı

on

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız’a nasıl üye olunur?

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce hizmete alınan ve yaklaşık 8 milyon kullanıcıya erişen e Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi uygulamasına artık e-Devlet kapısı üzerinden de giriş yapılabilecek. Yurttaşlar, e Nabız giriş ekranının e Devlet hizmetine taşınmasının ardından yoğun bir şekilde araştırmalarını yapıyor. Kişisel sağlığa yönelik birçok hizmeti barındıran e-Nabız’a, artık e-Devlet şifresi giriş sağlanabiliyor. İşte E nabız hakkında bilinmesi gerekenler…

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız'a nasıl üye olunur?

e Devlet üzerindeki yeniliklere bir yenisi daha eklendi ve e Nabız sistemi artık e Devlet üzerinden kullanılabilir hale getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın bir hizmeti olan e-Nabız, artık e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. e Nabız ile beraber sağlık geçmişi görüntülenebiliyor, alınan ilaçlar, röntgen vb. bütün sağlık hizmetlerine erişim sağlanıyor. İşte e Nabız hakkında merak edilenler…

E NABIZ NEDİR?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

E NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ MOBİL UYGULAMASINI NASIL KULLANILIR?

Daha önce e-Nabız kullanıcı hesabı oluşturmamış iseniz öncelikle e- Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) kullanıcı hesabı oluşturmalısınız. Bu hesabı oluştururken kendinize özel bir e-Nabız şifresi tanımlamalı, e-Nabız Mobil Uygulamasına bu şifreniz ile giriş yapmalısınız.

E NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

SAĞLIK PROFİLİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.

Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz.

Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.

E-NABIZ BİLGİLERİ DÜZENLEME

e-Nabız’a giriş yapıp, Anasayfada “Profil Düzenle” butonuna tıklayarak profil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Buradan fotoğraf yükleme/güncelleme, şifre güncelleme işlemlerini yapabilir, yaşadığı ülke, yaşadığı şehir, boy, kan grubu, e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Birden fazla e-posta ve cep telefonu bilgisi ekleyebilirsiniz.

Menüden ulaşabileceğiniz “Paylaşım Seçenekleri” nde “Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu)”, “Aile hekimim verilerimi görsün”, “Muayene olduğum hekim verilerimi görsün “, “Muayene olduğum hastanedeki tüm hekimler verilerimi görsün”, “Sağlık Bakanlığındaki tüm hekimler verilerimi görsün” paylaş seçeneklerinden istediklerinizi seçebilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda ekran açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Kaynak

Sabah Gazetesi  Tarihi: 8.8.2018  15:18

Okumaya devam et

Sağlık Bilgi Sistemleri

Yapay zeka temelli beslenme uygulaması e-Nabız’a girecek

Yayınlandı

on

Yapay zeka temelli beslenme uygulaması e-Nabız’a girecek

Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar devreye giriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların tüm sağlık bilgilerini tek bir
platformda toplayan, zaman ve mekandan bağımsız olarak kullanıcıların erişimine
ve kontrolüne olanak sunan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde, toplumu sağlıklı
beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka temelli beslenme uygulamasının
devreye gireceğini söyledi.

Bakan Koca, e-Nabız Kişisel Sağlık
Sistemi’ni ve sistemde uygulamaya girecek yenilikleri anlattı.

Koca, vatandaşların tüm sağlık
kayıtlarını her zaman yanlarında taşıyabildikleri, istedikleri zaman sağlık
geçmişlerine erişebildikleri ve yetkileri doğrultusunda da hekimleriyle
paylaşabildikleri e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nin 12 milyon kullanıcı
sayısına ulaştığını söyledi.

Kişisel Sağlık Sistemi e-Nabız ile tüm
vatandaşların laboratuvar tahlilleri, radyoloji görüntüleri, kullandığı reçete
ve ilaç bilgileri, acil durum bilgileri, verilmiş her türlü rapor ile
muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına cep
telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından 7 gün 24 saat
erişilebildiğini anlatan Bakan Koca, sistemde kalp krizi ve vücut kitle endeksi
hesaplamalarının yanı sıra aile hekimi değişikliği de yapılabildiğini söyledi.

e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilen
sistemde, kişinin belirlediği kurallar çerçevesinde sağlık verilerinin tümünü
ya da bir kısmını, istediği süre kadar istediği hekimle ya da yakınlarıyla
paylaşabildiğini ifade eden Koca, “Bununla birlikte giyilebilir teknolojileri
ya da GSM operatörlerinin mobil uygulamalarını kullanarak adım, nabız, kalori,
tansiyon, şeker, bisiklet mesafesi, uyku incelemesi ve benzeri sağlık
verilerini sisteme kaydedebiliyor, harita üzerinden en yakın hastaneleri ve
eczaneleri görebiliyor, ebeveynler çocuklarının sağlık verilerine e-Nabız’dan
ulaşabiliyor.” dedi.

3 MİLYONA ORGAN
BAĞIŞI 

Sağlık Bakanı Koca, dört yıl önce hayata
geçirilen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde, 12 milyon 362 bin 65 kişinin
profil oluşturduğunu belirterek, “e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ
bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimlerde 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı.
Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti.” bilgisini
verdi.

e-Nabız’ın, vatandaşların günlük,
saatlik, hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin
kaydedebildiği ve gerektiğinde doktoruna gösterebildiği bir özelliği içinde
barındırdığına işaret eden Koca, kullanıcıların tansiyon, nabız, şeker, boy,
kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgileri isterlerse
kendilerinin kaydedebildiklerini, isterlerse kablosuz erişim özellikleri olan
tansiyon, nabız, şeker ölçüm cihazları ve akıllı bileklikler aracılığıyla da
tek tuşla bu bilgilerini kendi elektronik dosyalarına aktarabildiklerini
söyledi.

Bakan Koca, e-Nabız ile Türkiye’nin
herhangi bir yerinde alınan sağlık hizmetine ait tüm detaylarına kendi
kullanıcı hesabından erişebilen kullanıcıların, bir başka sağlık kuruluşuna
gittiğinde kendisinden istenen ve yakın zamanda yaptırılmış olan tetkiklerini
doktora göstererek tekrarlayan tetkiklerin de önüne geçtiklerini vurguladı.

SAĞLIKLI BESLENME
TEŞVİK EDİLECEK

Sisteme üye olmak için ilk olarak
kullanıcı hesabı oluşturmak gerektiğini anlatan Koca, e-Devlet kapısı olarak
adlandırılan “www.turkiye.gov.tr” adresindeki Sağlık Bakanlığı e-Devlet
hizmetleri arasında bulunan “e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi” üzerinden
kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra isteyen herkesin “www.enabiz.gov.tr” adresinden
de akıllı cihazlarına indirecekleri uygulamalardan kişisel kayıtlarına
erişebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, e-Nabız’a yeni
özellikler eklenmeye de devam edildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Kullanıcılara ait tahlil sonuçları
çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, sağlığı ile ilgili öneri verilmesi
gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş
sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında obezite hastaları başta
olmak üzere toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka
temelli beslenme uygulaması da e-Nabız’a gelecek yenilikler arasında yer
alacak.”

Okumaya devam et

Sağlık Bilgi Sistemleri

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA)

Yayınlandı

on

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA)

Sağlık Bakanlığınca,
sağlık istatistiklerinin detaylarıyla raporlanmasına ve tüm sağlık hizmet
sunucularına ait dijital kayıtların canlı izlenmesine olanak sağlayan
“Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler” (SİNA) sistemi uygulamaya
girdi

Kurum kaynaklarının daha etkin yönetilmesi, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma yetisinin arttırılması amacıyla özel bir sistem oluşturuldu.

Vatandaşların kendi
sağlık verilerini görmek için kullandıkları “e-nabız” benzeri bir
sistem, sağlık yöneticileri ve hekimler için de etkinleştirildi.

Türk mühendislerce
TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen yerli ve milli sistem sayesinde, hekim kendi
performansını, hastalarının genel profilini, yazdığı ilaç, istediği tahlil ve
yaptığı müdahaleleri Türkiye, il, kurum ortalamaları ve dünya sağlık
standartlarıyla karşılaştırmalı görebiliyor. 

Ayrıca, başhekimler ve
Türkiye genelindeki tüm sağlık yöneticileri yüksek veri teknolojisiyle,
istatistikleri nedensel analitik çerçevesinde izleyebiliyor.

Sistemde veriler,
istatistiksel formüllerle değil canlı ve renkli grafiklerle yer alacak. Harita
üzerinde problemli bölgeler sorun oluştuğu anda belirginleşerek hızlı
müdahaleye olanak sağlanacak. Performans kartlarıyla geçmişe göre ilerleyen ve
gerileyen alanlar gözlemlenebilecek.

İlk adımı geçen yıl
hastane acil servislerindeki yoğunluğun canlı takip edilmesiyle atılan sistem
geliştirilerek, sağlık alanında elde edilen kazanımlara bir yenisi daha
eklenmiş oldu. 

Okumaya devam et

Trend

Copyright © 2016 Bilgi Sağlık. Theme by KKtmr - webtasarimi.gen.tr