Bizi Takip Edin

Sağlık Bilgi Sistemleri

HBYS , Halk Sağlığı Bilgi Sistemi, Covid 19

Yayınlandı

on

HBYS , Halk Sağlığı Bilgi Sistemi,   Covid 19

Hastaneler Covid 19 salgına yönelik bir çok önlemler ve bir çok yeni  uygulamaları devreye almışlardır. Hasta muayenesine yönelik düzenlenmiş tüm süreçler  gözden geçirilerek  bulaşıcılığın önüne geçilmesi ve salgının tedavisine yönelik toplum sağlığı uygulamalarını devreye almışlardır.

Salgın ile mücadelede Türkiye genelinde bir çok hasta verisinin değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünde , bu veriden anlamlı sonuçlar çıkarılması için bilgi teknolojilerine ihtiyaç vardır. Bunun için salgının önlenmesine, toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik bilgilere ve analizlere yönelik yeni  verilerin Hastane bilgi sistemlerinde kaydedilmesi gerekmektedir.

HBYS Yöneticilerinin, Yeni Sürece Katkısı

HBYS firma yöneticileri hastanelerde sağlık bilgi sistemi teknolojilerinin ne şekilde tekili olabileceğini bilmelidirler. Hastanelere salgının önlenmesi ve halk sağlığının yönetilmesine yönelik teknolojiler konusunda  öneri ve çözümlerini sunmalıdırlar.Bu öneri ve çözümler firmaların kalıcı olmasını sağlayacak , hastaların daha iyi bakımını sağlayacaktır.

HBYS firma yöneticileri insan ömründe bir kere karşılaşabileceği böyle bir salgın için yenilikçi çözümler getirebilecek, salgının bilgi teknolojileri ile daha az etkilenerek atlatılması ve salgın ile mücadelede önemli konumdaki kişilerdir. HBYS firmalarının yöneticileri  yazılım,destek  çözümleri dışında Covid 19 ile mücadele kapsamında yapılabilecek yenilikler ile firmanın büyümesine katkı sağlayabilecek uygulamalar için  halk sağlığı uzmanları ve konusunda uzman kişiler  ile çalışabilir,Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma içerisinde bulunabilirler.

Covid 19 , hastanelerde halen çalışmakta olan   HBYS’lerin gözden geçirilmesi için fırsat olarak değerlendirilebilir. HBYS kayıtları  COVID-19 için riskli hastaların, Covit 19 pozitif hastaların takibi, karantinadaki hastaların evden takibine yönelik uygulamalar , sosyal yardıma  ihtiyacı olan hastaların takibine yönelik uygulamalar gibi bir çok geliştirmeler yapılması için fırsat olabilir.

Klinik Karar Destek Sistemi

Hastane bilgi Sistemlerinin bir parçası olarak karar destek sistemi uygulamaları her HBYS firmasında uygulamasında bulunmaktadır. Ancak etkin kullanımı çok mümkün olmamıştır. Ancak Covit 19 gibi bir salgın ile mücadelede en önemli uygulamalardan biri karar destek sistemi yazılımıdır. Sağlık Bakanlığının algoritmalarına uygun şekilde düzenlenmiş olan karar destek sistemleri  sağlık personelinin hata yapma oranını azaltacak , doktor ve hemşirenin önüne gelecek otomatik ekranlar ile doktor ve hemşirenin işi kolaylaşmış olacaktır.

Karar destek sistemlerinde yapılacak uygulamalar yoğunluk ve stres yükü altında olan sağlık çalışanlarımızın hata oranlarını azaltmada önemli bir yardımcı olacaktır. Türkiye’de Himms Emram 6 ve 7 almış hastaneler bu konulardaki ilk klinik karar destek uygulamalarını örnek olarak ta olsa yapmışlardır. Covid 19 gerçek  klinik karar destek uygulamasını yapmak için cesaretli ve yaratıcı sağlık bilgi sistemi yöneticileri için bulunmaz fırsattır.

Halen kullanmakta olduğumuz HBYS sistemlerinde hastanın yaş cinsiyet, tanıları,kronik hastalıkları geçmiş bilgileri büyük doğruluk oranlarında tutulmakta Sağlık Bakanlığına gönderilmektedir. Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinden aldığı bilgiler ile birlikte  hastaların aşı bilgileri dahil bir çok bilgi ile analiz yapma şansına sahiptir.  SİNA uygulaması ile belkide Dünyadaki bir çok ülkeden daha kapsamlı ve hızlı bir şekilde ülke çapında gerekli analizlerini yapabilecek önemli çıktılar elde edebilecektir.

Salgının ülke  çapındaki analizler ile politikaların belirlenmesi yanında bölgesel anlamda stratejilerin uygulanması için yine  hastanelerde ve sağlık müdürlüklerinde kullanılabilen karar destek sistemleri ile salgının bulunduğu bölgede baskılanmasına olabilecektir.Bu anlamda il bazında ve hastaneler bazındaki karar destek sistemlerinden alınacak raporlar analizlerin önemi büyüktür.

Covid 19 Tedavi Süreçleri

Acilden kendileri Hemen tüm hastanelerde covid 19 hastaları için ayrı bir başvuru noktası olduğu gibi  acilde de Covid 19 için hastalara özel bir alan tanımlanmıştır.

Poliklinik muayenesinde olduğu gibi acil hastalar için tanımlanmış alanlar ve muayenelerine yönelik  uygulamalar geliştirilmeli. Covid 19 hastaları hastanelerde bulunan acil modülü dışında Covid 19’a yönelik acil modülü ile sağlık personellerinin işlerinin hızlanması  ve bakım kalitesinin artması sağlanmalıdır.

Covit 19 hastalarının hastaneden ayrıldıktan sonraki süreçleri hastalığın tedavisinde önemli bir süreçtir.Hastalar veya yakınlarına verilecek bir arayüz ile evlerinde gözetim altında veya karantina altındaki hastaların HBYS üzerinden girebilecekleri önceden tanımlı verilerin   öksürük ,ateş nefes alma gibi  seyirleri izlenebilir. Karantinadaki veya tedavisi evden takip edilen kronik hastalığı olan hastaların evden takibine yönelik HBYS üzerindeki uygulamalar kronik  hastaların takibi için önemli olacaktır.

Tedavisi tamamlanıp evde 14 gün karantina altındaki hastalar ve karantinadaki hastaların takibine yönelik evden kullanılacak uygulama ile hastalar anında müdahale edilebilecek tedaviye yönelik gerekeli bilgilendirmeler ve  yönlendirmelerin zamanında yapılması ile hastalık sonrası olumsuz gelişmelerin önüne geçilecektir.

Evden hastalık takibine yönelik doktorları tedavi planlarının olabileceği uygulama ile hastalar gelişmelere göre beslenme ve tedavi süreçlerini izleyebilirler

Uygulamaların tablet ,akıllı telefon üzerinden kullanılabilir olması bu günkü teknolojilerde evden uygulamalrın kullanılmasını sağlamaktdır.

Salgın İçin   İşbirliği ve Koordinasyon

HBYS’ lerin Covid 19 ‘a yönelik revizyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuş komisyon ile  HBYS firma yöneticileri ve sağlık Bilişim uzmanlarından gelecek öneriler ile koordinasyon içerisinde gelişmeler hayata geçirilebilir.

Hasta bakımına yönelik yeterli gelişmişlikte olan yazılımlarımızın halk sağlığına yönelik uygulamalarında buluna eksikler Covid 19 sayesinde tamamlanabilecektir. Ancak bunun için koordinasyon içerisinde  Sağlık Bakanlığı ve HBYS firmalarının birlikte koordineli bir şekilde davranmaları gerekmektedir. Covid 19 nedeniyle yapılacak uygulamalar firmaların bir birleri ile rekabet için kullanılabilecek bir araç olmamalı aksine bu günlerde  çok fazlasıyla ihtiyacımız olan birlik beraberlik duygusu içerisinde geliştirmeler yenilikler halkımızın sağlığı için yapılmalıdır.

Telesağlık, Big data, Yapay zeka

Bir çok özel hastanelerde kullanılmaya başlanan  tele sağlık -video görüşme uygulamaları kamu hastanelerinde de yaygınlaştırılarak  hastaların hastaneye gelmeden önce uzaktan  muayene ile belli oranda hastanın hastaneye gelmesi önlenerek bulaşma  azaltılır hastanede oluşacak hasta yoğunluğu azaltılabilir.
Evde risk altındaki hastalar ve karantinadaki hastalarda  telesağlık uygulaması ile  uzaktan muayenesi sağlanmış olur.
Covid 19 gibi bir salgın ile mücadele etmek için haslık muayene bilgilerinden önce ve sonrasında  bir çok bilgiye ihtiyaç olduğu  bu bilgilerin analiz edilmesi ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmesi için yapay zeka uygulamaların  olması gerektiği  görülmektedir.

Sonuç

HBYS uygulamaları bu güne kadar hiç  gelişme göstermedikleri halk sağlığı uygulamaları için gelişme göstermiş olacaklardır.  Türkiye’de önemli  sağlık bilgi sistemi  birikimine sahip olan HBYS yöneticilerinin birikimi halk sağlığı konusunda önemli bir kaynak olacaktır.

Hastalıkla tedavi ile hastalığı önlemeye yönelik tedavinin bir birinden keskin şekilde ayrılamaması gerektiğinin anlaşılması ile HBYS yazılımlarının toplum sağlığına yönelik özelliklerin bulunması ve geliştirilmesi için Covid 19 un başlangıç olması bundan sonraki yıllarda toplum sağlığına yönelik özelliklerin geliştirilerek devam etmesine vesile olacaktır.

Covid 19, hastalık  hastanede başlayıp hastanede sonlanmadığını, evde, iş yerinde hayatımızın her kesitinde takip edilmesi gereken bir olgu olduğunu, her ortam ve her topluluk ile bir bütün olduğunu göstermiştir.

Bu nedenle sağlık bilgi sistemlerinde takip edilmesi gereken sadece hastanelerdeki bilgiler dışında  bir çok bilginin kaydedilmesi gerekecektir.

Covid 19, sağlıkta, big data ve yapay zeka  için  gerçek uygulayama geçileceği, sağlık bilişiminde dönüm noktası olmuş görünüyor.

 

 

Dr. Erkan SARIŞIN 27.11.1983 yılında istanbul kartal'da dünyaya geldi ve ilk ve orta okulu Kartal'da tamamladı lise öğrenimini Kartal lisesinde tamamladıktan sonra 2001 yılında Cerrahpaşa tıp fakultesini kazanarak üniversite hayatına başladı üniversiteyi iyi bir derece ile 2005 yılında mevzun oldu yüksek lisansını akdeniz üniversitesinde tamamladıktan sonra istanbul kartalda bir tıp merkezin doktorluk görevine başladı 2008 yılında başladığı tıp merkezini 2012 yılında satın alarak kartala daha iyi hizmet vermek için yoluna devam etmektedir.

Okumaya devam et
Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık Bilgi Sistemleri

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız’a nasıl üye olunur?

Yayınlandı

on

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız’a nasıl üye olunur?

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce hizmete alınan ve yaklaşık 8 milyon kullanıcıya erişen e Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi uygulamasına artık e-Devlet kapısı üzerinden de giriş yapılabilecek. Yurttaşlar, e Nabız giriş ekranının e Devlet hizmetine taşınmasının ardından yoğun bir şekilde araştırmalarını yapıyor. Kişisel sağlığa yönelik birçok hizmeti barındıran e-Nabız’a, artık e-Devlet şifresi giriş sağlanabiliyor. İşte E nabız hakkında bilinmesi gerekenler…

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız'a nasıl üye olunur?

e Devlet üzerindeki yeniliklere bir yenisi daha eklendi ve e Nabız sistemi artık e Devlet üzerinden kullanılabilir hale getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın bir hizmeti olan e-Nabız, artık e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. e Nabız ile beraber sağlık geçmişi görüntülenebiliyor, alınan ilaçlar, röntgen vb. bütün sağlık hizmetlerine erişim sağlanıyor. İşte e Nabız hakkında merak edilenler…

E NABIZ NEDİR?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

E NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ MOBİL UYGULAMASINI NASIL KULLANILIR?

Daha önce e-Nabız kullanıcı hesabı oluşturmamış iseniz öncelikle e- Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) kullanıcı hesabı oluşturmalısınız. Bu hesabı oluştururken kendinize özel bir e-Nabız şifresi tanımlamalı, e-Nabız Mobil Uygulamasına bu şifreniz ile giriş yapmalısınız.

E NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

SAĞLIK PROFİLİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.

Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz.

Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.

E-NABIZ BİLGİLERİ DÜZENLEME

e-Nabız’a giriş yapıp, Anasayfada “Profil Düzenle” butonuna tıklayarak profil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Buradan fotoğraf yükleme/güncelleme, şifre güncelleme işlemlerini yapabilir, yaşadığı ülke, yaşadığı şehir, boy, kan grubu, e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Birden fazla e-posta ve cep telefonu bilgisi ekleyebilirsiniz.

Menüden ulaşabileceğiniz “Paylaşım Seçenekleri” nde “Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu)”, “Aile hekimim verilerimi görsün”, “Muayene olduğum hekim verilerimi görsün “, “Muayene olduğum hastanedeki tüm hekimler verilerimi görsün”, “Sağlık Bakanlığındaki tüm hekimler verilerimi görsün” paylaş seçeneklerinden istediklerinizi seçebilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda ekran açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Kaynak

Sabah Gazetesi  Tarihi: 8.8.2018  15:18

Okumaya devam et

Sağlık Bilgi Sistemleri

Yapay zeka temelli beslenme uygulaması e-Nabız’a girecek

Yayınlandı

on

Yapay zeka temelli beslenme uygulaması e-Nabız’a girecek

Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar devreye giriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların tüm sağlık bilgilerini tek bir
platformda toplayan, zaman ve mekandan bağımsız olarak kullanıcıların erişimine
ve kontrolüne olanak sunan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde, toplumu sağlıklı
beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka temelli beslenme uygulamasının
devreye gireceğini söyledi.

Bakan Koca, e-Nabız Kişisel Sağlık
Sistemi’ni ve sistemde uygulamaya girecek yenilikleri anlattı.

Koca, vatandaşların tüm sağlık
kayıtlarını her zaman yanlarında taşıyabildikleri, istedikleri zaman sağlık
geçmişlerine erişebildikleri ve yetkileri doğrultusunda da hekimleriyle
paylaşabildikleri e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nin 12 milyon kullanıcı
sayısına ulaştığını söyledi.

Kişisel Sağlık Sistemi e-Nabız ile tüm
vatandaşların laboratuvar tahlilleri, radyoloji görüntüleri, kullandığı reçete
ve ilaç bilgileri, acil durum bilgileri, verilmiş her türlü rapor ile
muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına cep
telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından 7 gün 24 saat
erişilebildiğini anlatan Bakan Koca, sistemde kalp krizi ve vücut kitle endeksi
hesaplamalarının yanı sıra aile hekimi değişikliği de yapılabildiğini söyledi.

e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilen
sistemde, kişinin belirlediği kurallar çerçevesinde sağlık verilerinin tümünü
ya da bir kısmını, istediği süre kadar istediği hekimle ya da yakınlarıyla
paylaşabildiğini ifade eden Koca, “Bununla birlikte giyilebilir teknolojileri
ya da GSM operatörlerinin mobil uygulamalarını kullanarak adım, nabız, kalori,
tansiyon, şeker, bisiklet mesafesi, uyku incelemesi ve benzeri sağlık
verilerini sisteme kaydedebiliyor, harita üzerinden en yakın hastaneleri ve
eczaneleri görebiliyor, ebeveynler çocuklarının sağlık verilerine e-Nabız’dan
ulaşabiliyor.” dedi.

3 MİLYONA ORGAN
BAĞIŞI 

Sağlık Bakanı Koca, dört yıl önce hayata
geçirilen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde, 12 milyon 362 bin 65 kişinin
profil oluşturduğunu belirterek, “e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ
bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimlerde 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı.
Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti.” bilgisini
verdi.

e-Nabız’ın, vatandaşların günlük,
saatlik, hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin
kaydedebildiği ve gerektiğinde doktoruna gösterebildiği bir özelliği içinde
barındırdığına işaret eden Koca, kullanıcıların tansiyon, nabız, şeker, boy,
kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgileri isterlerse
kendilerinin kaydedebildiklerini, isterlerse kablosuz erişim özellikleri olan
tansiyon, nabız, şeker ölçüm cihazları ve akıllı bileklikler aracılığıyla da
tek tuşla bu bilgilerini kendi elektronik dosyalarına aktarabildiklerini
söyledi.

Bakan Koca, e-Nabız ile Türkiye’nin
herhangi bir yerinde alınan sağlık hizmetine ait tüm detaylarına kendi
kullanıcı hesabından erişebilen kullanıcıların, bir başka sağlık kuruluşuna
gittiğinde kendisinden istenen ve yakın zamanda yaptırılmış olan tetkiklerini
doktora göstererek tekrarlayan tetkiklerin de önüne geçtiklerini vurguladı.

SAĞLIKLI BESLENME
TEŞVİK EDİLECEK

Sisteme üye olmak için ilk olarak
kullanıcı hesabı oluşturmak gerektiğini anlatan Koca, e-Devlet kapısı olarak
adlandırılan “www.turkiye.gov.tr” adresindeki Sağlık Bakanlığı e-Devlet
hizmetleri arasında bulunan “e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi” üzerinden
kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra isteyen herkesin “www.enabiz.gov.tr” adresinden
de akıllı cihazlarına indirecekleri uygulamalardan kişisel kayıtlarına
erişebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, e-Nabız’a yeni
özellikler eklenmeye de devam edildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Kullanıcılara ait tahlil sonuçları
çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, sağlığı ile ilgili öneri verilmesi
gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş
sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında obezite hastaları başta
olmak üzere toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka
temelli beslenme uygulaması da e-Nabız’a gelecek yenilikler arasında yer
alacak.”

Okumaya devam et

Sağlık Bilgi Sistemleri

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA)

Yayınlandı

on

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA)

Sağlık Bakanlığınca,
sağlık istatistiklerinin detaylarıyla raporlanmasına ve tüm sağlık hizmet
sunucularına ait dijital kayıtların canlı izlenmesine olanak sağlayan
“Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler” (SİNA) sistemi uygulamaya
girdi

Kurum kaynaklarının daha etkin yönetilmesi, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma yetisinin arttırılması amacıyla özel bir sistem oluşturuldu.

Vatandaşların kendi
sağlık verilerini görmek için kullandıkları “e-nabız” benzeri bir
sistem, sağlık yöneticileri ve hekimler için de etkinleştirildi.

Türk mühendislerce
TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen yerli ve milli sistem sayesinde, hekim kendi
performansını, hastalarının genel profilini, yazdığı ilaç, istediği tahlil ve
yaptığı müdahaleleri Türkiye, il, kurum ortalamaları ve dünya sağlık
standartlarıyla karşılaştırmalı görebiliyor. 

Ayrıca, başhekimler ve
Türkiye genelindeki tüm sağlık yöneticileri yüksek veri teknolojisiyle,
istatistikleri nedensel analitik çerçevesinde izleyebiliyor.

Sistemde veriler,
istatistiksel formüllerle değil canlı ve renkli grafiklerle yer alacak. Harita
üzerinde problemli bölgeler sorun oluştuğu anda belirginleşerek hızlı
müdahaleye olanak sağlanacak. Performans kartlarıyla geçmişe göre ilerleyen ve
gerileyen alanlar gözlemlenebilecek.

İlk adımı geçen yıl
hastane acil servislerindeki yoğunluğun canlı takip edilmesiyle atılan sistem
geliştirilerek, sağlık alanında elde edilen kazanımlara bir yenisi daha
eklenmiş oldu. 

Okumaya devam et

Trend

Copyright © 2016 Bilgi Sağlık. Theme by KKtmr - webtasarimi.gen.tr