Bizi Takip Edin

Sağlık Bilgi Sistemleri

Hastanelerde Yoğun Bakım Klinik Bilgi Sisteminin Önemi

Yayınlandı

on

Hastanelerde Yoğun Bakım Klinik Bilgi Sisteminin Önemi

Röportaj: Beyza BAĞRIYANIK
Galileo Tıp Teknoloji Genel Müdürü aynı zamanda kurucusu Ahmet Taner TAN, bir çok bilim camiasına katkı sağlamış, önemli fikirleri olan büyük bilim insanı Galileo diyor ki: ”Başarılı olabilmek adına ölçülebileni ölçün, ölçülemeyeni ölçülebilir hale getirin.” Bizim de kuruluş felsefemiz tam olarak bu. Ölçülebilen her şeyi ölçmek, ölçülemeyen konuları da ölçülebilir hale getirmek.

Kendinizden ve firmanızın çalışmalarından bizlere bahseder misiniz?

Ben 40 yaşındayım. Mühendislik eğitimi alarak bir süre sağlık alanında ve farklı sektörlerde yöneticilik yaptım. 2008 yılında Armada sağlık sistemleri adı altında bir şirket kurduk. Türkiye’ye tıbbi cihaz tedariği noktasında ülkemize ürünler getirip satıyoruz. 2010 yılında da Galileo’yu kurduk. Merkezimiz Ankara’da. Bugünkü röportajımıza da konu olan teknolojileri üreten şirket. Özetle, sağlık alanında yazılım ve donanım teknolojileri geliştiren, sağlık alanına odaklanmış bir teknoloji firmasının yöneticisiyim.

Yoğun bakım klinik bilgi sisteminin önemi ve çalışma şeklini anlatabilir misiniz?

Sağlık verilerinin düzgün tutulması, üyelerin analiz edilmesi, bu analizlerden sonuçlar çıkararak bu sonuçlara göre tedavi süreçlerinin ve hizmet süreçlerinin yönetilmesi oldukça önemli. COVİD, dijitalleşmenin önemini ve ne olduğunu bizlere öğretmiş oldu bu süreçte. Malumunuz bu süreçle beraber pandemi ve karantina sonucunda sağlık hizmeti ve hasta sayısı yükümüz çok arttı. Şunu anladık COVİD ile beraber birincisi, mesafe bağımsız hizmet sürdürebiliyor olmamız lazım. İkincisi büyük veriyi yönetiyor olabilmemiz lazım. Veriye sağlıklı ve düzgün ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu, dijital ortamda iletişim kurabilmenin ne derece önemli olduğunu ve en önemli konulardan bir tanesi kaynaklarımızı verimli yönetmemiz gerektiğini gösterdi bu süreç. Yoğun bakımda klinik bilgi sistemi dediğimiz sistemler bütün bunları sağlıyor. Hem mesafeden bağımsız olarak hastalarımıza ulaşabilmemizi, büyük verilere ulaşıp onları analiz ederek anında çözüm üretebilmemizi, kaynakları çok iyi kullanabilmemizi ve sağlıklı iletişim kurabilmemizi sağlıyor. Klinik bilgi sistemleri sadece yoğun bakımda değil; ameliyathanelerde, servislerde, polikliniklerde, hastanenin hemen hemen nükleer tıp, kan bankası, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi gibi aklınıza gelebilecek bütün departmanlarındaki tüm klinik dataların tuttuğumuz bir çatı ekosistemi, klinik bilgi sistemi dediğimiz ürünler. Klinik bilgi sistemlerinin üç tane önemli noktası var. Birinci aşama, eğer bir klinikte kağıt formlar üzerinde hastaya ait klinik datalar tutuluyorsa, bunları dijitalize ediyoruz . İkinci aşama, hastanedeki otomasyon sistemleriyle diğer sağlık  yönetim bilgi sistemleri ile entegre oluyoruz, buralardan hastanın laboratuvar ve demografik verilerini alıyoruz. Üçüncü olarak ta, hastanın bağlı olduğu tüm tıbbi cihazlardan otomatik olarak verileri çekiyoruz. Bunun üçünü birleştiriyoruz. Klinik veriler, hastane otomasyon sistemindeki veriler ve hastanın bağlı olduğu tıbbi cihazdaki veriler. Bu üçünü birleştirerek sunduğumuz hizmet ve kullandığımız ürün klinik bilgi sistemi olarak adlandırılıyor dünya da . Biz de bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla sadece yoğun bakım değil, aslında ameliyathaneler ve  servisleri de kapsayan bir süreç.

COVID döneminde özellikle yoğun bakım doluluk oranlarımız çok fazla arttığı için ve devletimizde yoğun bakımların dijitaliz e edilmesi ile ilgili duyurular ve talimatlar yayınladı. O yüzden YBBYS dediğimiz klinik bilgi sistemlerinin alt modülü olarak çok ön plana çıktı. Bugün röportajımızda özellikle de bunlardan bahsedeceğiz. Yoğun bakımlardaki hastalara uzaktan erişiyor, bağlı oldukları tıbbi cihazlardan gerçek zamanlı dataları alarak, yapılan klinik işlemleri, tablet bilgisayar ve farklı bilgisayar teknolojileri ile dijital ortamda tutuyoruz. Hastaneden demografik veriler ve laboratuvar verilerini alarak; doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarımıza karar destek mekanizmalarıyla da destekleyerek bir online destek platform hizmeti sunuyoruz.

Yoğun bakım klinik bilgi sisteminin tedaviye faydaları ve maliyete etkileri nelerdir?

Şu anda pandemide ülkemizin yatak sayısına, hastane donanımlarımızın ve teknolojilerimizin sayısına baktığımızda çok iyi bir noktadayız. Bir çok dünya ülkesi ve Avrupa ülkesinden iyi durumdayız. Ama sağlık çalışanlarımız sayısına baktığımızda gerçekten o ülkeler arasında son beşteyiz diyebilirim. Bu da şu demek: Az sayıda insan kaynağı ile çok iyi bir hizmet sunmak zorundayız. Burada da en sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, sağlık çalışanlarımızın enfekte olup sağdan çekilmeleri. Bu durumda, kalan sağlık çalışanlarımızın üzerinde muazzam bir yük biniyor. Bir sağlık çalışanımız bazen 5- 10 hasta ile ilgilenmek zorunda kalabiliyor ki dünyadaki standartlar bir, iki hastadan fazla yükün olmaması gerektiğini söylüyor bize. Dolayısıyla bu kadar ağır yük varken doğru zamanda doğru hastaya ulaşıp, doğru verileri analiz edip, bu verilere göre de anında gerçek zamanlı tepkiler vermek ve tedaviler uygulamak çok kritik. Eğer biz dijital teknolojileri ve bu klinik bilgi sistemlerini kullanmazsak, şöyle bir senaryo ile karşılaşıyoruz: Örneğin bir yoğun bakım düşünün ve bir sağlık çalışanının 10 hasta ile ilgilendiğini düşünün. Tek tek kıyafetlerini değiştirmesi, izole olan bu alana girmesi, oradaki tıbbi cihazların ekranına bakıp kağıt ortamında not alması, yaptığı girişimleri, uyguladığı orderları ve ilaç tedavilerini not alarak, diğer sağlık çalışanlarıyla bir şekilde paylaşması lazım. Bu kadar büyük bir yoğunluğun içerisinde bu verilere ulaşmak, inanılmaz derecede zor. Pandemi olmasa dahi bu işlemler data tutmak ve bu dataları okumaktan kaynaklı muazzam zaman kaybına neden oluyor. Biz, bütün bunları dijital ortamda tuttuğumuz için cihazların anlık verilerini analiz ediyoruz. Karar destek algoritmaları oluşturuyor, bu algoritmaları 7-24 hastayı arka tarafta yapay zeka kapsamına girebilecek bilgisayar teknolojileriyle inceliyoruz. Böylece tedavi süreçlerinde şöyle katkımız oluyor: Örneğin hastada bir septik şok, organ yetmezliği geliştiğinde, hemen laboratuvar verileri sonuçları çıkar çıkmaz, sistemimiz otomatik olarak bu verileri inceliyor. Hastanın vital parametrelerini ve solunum parametrelerini cihazlardan alıyor. Hastalara yapılmış ilaçları ve girişimleri, dijital ortamda tuttuğumuz için, bütün bunları birleştirip tanı konulması noktasında, sağlık çalışanlarımızın daha önceden karar destek koşullarını belirledikleri olaylar ortaya çıktığında, hemen onları dijital sistemlerden uyarıyoruz, onlar da tam zamanında hastaya doğru tedavileri uyguladıkları için inanılmaz derecede performans artıyor. Dünyada yapılmış bir çok bilimsel çalışmalar var. Maliyet noktasından ise, hastaların yataklarda kalış süreleri azaldığı için normalde bir tedavi gecikmesi, zamanında uygulanmaması ya da yanlış kayıttan kaynaklı bir çok konuda tedbir alabildiğimiz, yatak doluluk oranlarını azaltabildiğimiz için, maliyette de muazzam bir düşüş sağlıyor bu sistemler.

Firmanızın üretmiş olduğu yoğun bakım klinik bilgi sistemi ve teknolojileri hakkında neler söylersiniz?

Ürünlerimizi ikiye ayırabiliriz. Birincisi Galibax dediğimiz bir kutumuz var bu bir çeşit bilgisayar sistemi. Bu sistem ile biz, hastanede sadece yoğun bakımlar değil; ameliyathanelerde anestezi cihazları, diğer departmanlarda çok daha spesifik cihazlarla entegrasyonu sağlıyoruz. Bu entegrasyon sonucunda 7-24 bu cihazlardan gelen verileri ürettiğimiz bu donanımla alıyoruz. Diğer ürünler klinik bilgi sistemi ürünleri. Bunlar ameliyathane, cerrahi, anestezi, yoğun bakım, servisler gibi bir çok değişik alanda data tuttuğumuz klinik bilgi sistemi ürünleri. Bu ürünlerle beraber sadece bu yazılımların kurulmasıyla çekilmiyoruz sahadan. Klinik datalarını tutmanın dışında, merkezi yönetim modüllerimizle, yöneticilerimizin anlık veri alabilmesini ve yönettikleri hastanede neler olup bittiğini görebilmesini sağlıyoruz. Çoklu dil seçenekleriyle; İngilizce, Arapça, Fransızca gibi bir çok dilde bu kayıtları tutarak sağlık turizmi açısından önemli hizmetler sunduğumuz, uluslararası standartta data tuttuğumuz için sağlık turizmi geliştirecek modellerimiz var. Örneğin yabancı bir hasta Türkiye’ye geldiğinde, uluslararası standartta, bu hastaya yapılmış tüm kayıtların tutulması, yurtdışındaki sağlık sigorta şirketlerinde bu verilerin kendi dillerinde ulaştırılması çok büyük katkı sağlıyor. Bir Galileo Smart sistem dediğiniz sistemle de, tüm bu yaptığımız çalışmaları 7-24 online ortamda takip ederek servis ve destek taleplerini de online ortamda karşıladığımız özel modellerimiz var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde aslında muazzam bir dijital ekosistem kuruyoruz. Verilerin toplanması, analiz edilmesi, kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili bir çok ürünümüzün olduğu bir alt yapıya sahibiz diyebilirim.

Son olarak gelecekte bizi bu teknolojilerle ilgili neler bekliyor? Firmanızın gelecekteki hedefleri planları nelerdir?

COVİD Pandemisi ile beraber dijitalleşme noktasında bir uyum sürecine girdik. Devletimiz, şirketlerimiz, ve bireysel hayatımızda artık daha önce çok verimli olarak kullanmasak bile dijital tıp teknolojilerinin inanılmaz bir yer aldığı döneme giriyoruz ve uyum sağlamamız gerekiyor. Biz Galileo olarak ülkemizin sağlık teknolojileri alanında dünyayla yarışabilecek teknolojiler üretmek, insan hayatını kolaylaştıracak, hastanelerde tedavi ihtiyacı olan hastalarımızın hayatını kurtaracak doktorlarımızın konforlu bir şekilde zaman ve maddi kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, doğru tedaviler uygulanacak teknolojiler üretmeye devam edeceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız diktasyon sistemleri, ses tanıma ile ilgili görüntü işleme teknolojileri, onun dışında donanımsal anlamda verilerin analiz edilip daha muazzam sonuçların ortaya çıkarıldığı yapay zeka teknolojileri, diyebileceğimiz karar destek sistemlerinin kişileştirilmesi ile ilgili teknolojiler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Çok heyecan verici. Hiç bitmeyecek bir okyanusta seyahat ediyor gibiyiz. Sürekli geliştirdiğimiz yeni bir teknoloji başka bir talebi doğuruyor ve onu karşılamak üzere heyecanla ekibimiz çalışıyor. Biz şirketimizi kurarken Galileo ismini verdik. Galileo büyük bir bilim adamıdır. Bir çok bilim camiasına katkı sağlamış, önemli fikirleri olan bir insandır.  Bizim de o ismi tercih etmemizdeki ana husus, Galileo’nun söylediği bir söz aslında. Galileo diyor ki: ”Başarılı olabilmek adına ölçülebileni ölçün, ölçülemeyeni ölçülebilir hale getirin.” Bizim de kuruluş felsefemiz tam olarak bu. Ölçülebilen her şeyi ölçmek, ölçülemeyen konuları da ölçülebilir hale getirmek. Çünkü ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Yönetim çok önemli bu noktada. Dolayısıyla hem hastalarımızın hızlıca iyileşip ayağa kalkması, hayatlarının kurtulması; hem de sağlık çalışanlarımızın, hastanelerimizin, sağlık bakanlığımızın faydalanabileceği yeni teknolojilerle onların hayatını kolaylaştırmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Son olarak üzerinde durduğumuz bilimsel araştırmalara yönelik çalışmalarımız var. Bu bilimsel çalışmalardan ülkemiz çok düşük sayıda pay alabiliyor dünyada. Dünyadaki ARGE şirketleri farklı ülkelere büyük yatırımlar yapıyorlar. Sağlıklı veri tutabildiğimiz ve bu tıp teknolojilerini hayata geçirebildiğimiz taktirde, ülkemizin ARGE’den büyük oranda pay alması için elimizden geleni yapmış oluyoruz. Bununla birlikte yeni teknolojilerimizi yakında duyuruyor olacağız. Bizleri web sayfamızdan takip edebilirler. Bir şey daha eklemek istiyorum. Experience programımız var özellikle üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıfında okuyan öğrencilerini takip etmesini rica ediyorum. Çünkü bu programla birlikte bilim ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üniversitede öğrencilerimiz okurken onları şirketimize alarak projelerde yer almasını sağlıyoruz. Özellikle sağlık ve bilgi teknolojileri alanında eğitim veren departmandaki öğrencilerimize mezun olduklarında, şirketimizde çalışabilir ya da sektöre hizmet verebilir hale gelmelerini istiyoruz. Gençlerimizin yazılım ve sağlık teknolojileri alanında çalışmalar yapmalarını arzu ediyoruz. Ülkemizin bu konuda dünyaya söyleyeceği, dünyaya sunacağı çok güzel hizmetleri var.

Ekibime, bizimle çalışmak isteyen sağlık kuruluşlarına, hocalarımıza ve bizim bu teknolojileri geliştirmemiz için katkı sağlayan sağlık sektöründeki değerli bilim insanlarımıza çok teşekkür ediyorum .

Birlikte hep daha iyiye diyorum.

Dr. Erkan SARIŞIN 27.11.1983 yılında istanbul kartal'da dünyaya geldi ve ilk ve orta okulu Kartal'da tamamladı lise öğrenimini Kartal lisesinde tamamladıktan sonra 2001 yılında Cerrahpaşa tıp fakultesini kazanarak üniversite hayatına başladı üniversiteyi iyi bir derece ile 2005 yılında mevzun oldu yüksek lisansını akdeniz üniversitesinde tamamladıktan sonra istanbul kartalda bir tıp merkezin doktorluk görevine başladı 2008 yılında başladığı tıp merkezini 2012 yılında satın alarak kartala daha iyi hizmet vermek için yoluna devam etmektedir.

Okumaya devam et
Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık Bilgi Sistemleri

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız’a nasıl üye olunur?

Yayınlandı

on

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız’a nasıl üye olunur?

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce hizmete alınan ve yaklaşık 8 milyon kullanıcıya erişen e Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi uygulamasına artık e-Devlet kapısı üzerinden de giriş yapılabilecek. Yurttaşlar, e Nabız giriş ekranının e Devlet hizmetine taşınmasının ardından yoğun bir şekilde araştırmalarını yapıyor. Kişisel sağlığa yönelik birçok hizmeti barındıran e-Nabız’a, artık e-Devlet şifresi giriş sağlanabiliyor. İşte E nabız hakkında bilinmesi gerekenler…

e-Nabız nedir? | e Devlet giriş ile e-Nabız'a nasıl üye olunur?

e Devlet üzerindeki yeniliklere bir yenisi daha eklendi ve e Nabız sistemi artık e Devlet üzerinden kullanılabilir hale getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın bir hizmeti olan e-Nabız, artık e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. e Nabız ile beraber sağlık geçmişi görüntülenebiliyor, alınan ilaçlar, röntgen vb. bütün sağlık hizmetlerine erişim sağlanıyor. İşte e Nabız hakkında merak edilenler…

E NABIZ NEDİR?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

E NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ MOBİL UYGULAMASINI NASIL KULLANILIR?

Daha önce e-Nabız kullanıcı hesabı oluşturmamış iseniz öncelikle e- Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) kullanıcı hesabı oluşturmalısınız. Bu hesabı oluştururken kendinize özel bir e-Nabız şifresi tanımlamalı, e-Nabız Mobil Uygulamasına bu şifreniz ile giriş yapmalısınız.

E NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

SAĞLIK PROFİLİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.

Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz.

Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.

E-NABIZ BİLGİLERİ DÜZENLEME

e-Nabız’a giriş yapıp, Anasayfada “Profil Düzenle” butonuna tıklayarak profil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Buradan fotoğraf yükleme/güncelleme, şifre güncelleme işlemlerini yapabilir, yaşadığı ülke, yaşadığı şehir, boy, kan grubu, e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Birden fazla e-posta ve cep telefonu bilgisi ekleyebilirsiniz.

Menüden ulaşabileceğiniz “Paylaşım Seçenekleri” nde “Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu)”, “Aile hekimim verilerimi görsün”, “Muayene olduğum hekim verilerimi görsün “, “Muayene olduğum hastanedeki tüm hekimler verilerimi görsün”, “Sağlık Bakanlığındaki tüm hekimler verilerimi görsün” paylaş seçeneklerinden istediklerinizi seçebilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda ekran açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Kaynak

Sabah Gazetesi  Tarihi: 8.8.2018  15:18

Okumaya devam et

Sağlık Bilgi Sistemleri

Yapay zeka temelli beslenme uygulaması e-Nabız’a girecek

Yayınlandı

on

Yapay zeka temelli beslenme uygulaması e-Nabız’a girecek

Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar devreye giriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların tüm sağlık bilgilerini tek bir
platformda toplayan, zaman ve mekandan bağımsız olarak kullanıcıların erişimine
ve kontrolüne olanak sunan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde, toplumu sağlıklı
beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka temelli beslenme uygulamasının
devreye gireceğini söyledi.

Bakan Koca, e-Nabız Kişisel Sağlık
Sistemi’ni ve sistemde uygulamaya girecek yenilikleri anlattı.

Koca, vatandaşların tüm sağlık
kayıtlarını her zaman yanlarında taşıyabildikleri, istedikleri zaman sağlık
geçmişlerine erişebildikleri ve yetkileri doğrultusunda da hekimleriyle
paylaşabildikleri e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nin 12 milyon kullanıcı
sayısına ulaştığını söyledi.

Kişisel Sağlık Sistemi e-Nabız ile tüm
vatandaşların laboratuvar tahlilleri, radyoloji görüntüleri, kullandığı reçete
ve ilaç bilgileri, acil durum bilgileri, verilmiş her türlü rapor ile
muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına cep
telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından 7 gün 24 saat
erişilebildiğini anlatan Bakan Koca, sistemde kalp krizi ve vücut kitle endeksi
hesaplamalarının yanı sıra aile hekimi değişikliği de yapılabildiğini söyledi.

e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilen
sistemde, kişinin belirlediği kurallar çerçevesinde sağlık verilerinin tümünü
ya da bir kısmını, istediği süre kadar istediği hekimle ya da yakınlarıyla
paylaşabildiğini ifade eden Koca, “Bununla birlikte giyilebilir teknolojileri
ya da GSM operatörlerinin mobil uygulamalarını kullanarak adım, nabız, kalori,
tansiyon, şeker, bisiklet mesafesi, uyku incelemesi ve benzeri sağlık
verilerini sisteme kaydedebiliyor, harita üzerinden en yakın hastaneleri ve
eczaneleri görebiliyor, ebeveynler çocuklarının sağlık verilerine e-Nabız’dan
ulaşabiliyor.” dedi.

3 MİLYONA ORGAN
BAĞIŞI 

Sağlık Bakanı Koca, dört yıl önce hayata
geçirilen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde, 12 milyon 362 bin 65 kişinin
profil oluşturduğunu belirterek, “e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ
bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimlerde 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı.
Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti.” bilgisini
verdi.

e-Nabız’ın, vatandaşların günlük,
saatlik, hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin
kaydedebildiği ve gerektiğinde doktoruna gösterebildiği bir özelliği içinde
barındırdığına işaret eden Koca, kullanıcıların tansiyon, nabız, şeker, boy,
kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgileri isterlerse
kendilerinin kaydedebildiklerini, isterlerse kablosuz erişim özellikleri olan
tansiyon, nabız, şeker ölçüm cihazları ve akıllı bileklikler aracılığıyla da
tek tuşla bu bilgilerini kendi elektronik dosyalarına aktarabildiklerini
söyledi.

Bakan Koca, e-Nabız ile Türkiye’nin
herhangi bir yerinde alınan sağlık hizmetine ait tüm detaylarına kendi
kullanıcı hesabından erişebilen kullanıcıların, bir başka sağlık kuruluşuna
gittiğinde kendisinden istenen ve yakın zamanda yaptırılmış olan tetkiklerini
doktora göstererek tekrarlayan tetkiklerin de önüne geçtiklerini vurguladı.

SAĞLIKLI BESLENME
TEŞVİK EDİLECEK

Sisteme üye olmak için ilk olarak
kullanıcı hesabı oluşturmak gerektiğini anlatan Koca, e-Devlet kapısı olarak
adlandırılan “www.turkiye.gov.tr” adresindeki Sağlık Bakanlığı e-Devlet
hizmetleri arasında bulunan “e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi” üzerinden
kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra isteyen herkesin “www.enabiz.gov.tr” adresinden
de akıllı cihazlarına indirecekleri uygulamalardan kişisel kayıtlarına
erişebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, e-Nabız’a yeni
özellikler eklenmeye de devam edildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Kullanıcılara ait tahlil sonuçları
çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, sağlığı ile ilgili öneri verilmesi
gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş
sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında obezite hastaları başta
olmak üzere toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka
temelli beslenme uygulaması da e-Nabız’a gelecek yenilikler arasında yer
alacak.”

Okumaya devam et

Sağlık Bilgi Sistemleri

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA)

Yayınlandı

on

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA)

Sağlık Bakanlığınca,
sağlık istatistiklerinin detaylarıyla raporlanmasına ve tüm sağlık hizmet
sunucularına ait dijital kayıtların canlı izlenmesine olanak sağlayan
“Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler” (SİNA) sistemi uygulamaya
girdi

Kurum kaynaklarının daha etkin yönetilmesi, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma yetisinin arttırılması amacıyla özel bir sistem oluşturuldu.

Vatandaşların kendi
sağlık verilerini görmek için kullandıkları “e-nabız” benzeri bir
sistem, sağlık yöneticileri ve hekimler için de etkinleştirildi.

Türk mühendislerce
TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen yerli ve milli sistem sayesinde, hekim kendi
performansını, hastalarının genel profilini, yazdığı ilaç, istediği tahlil ve
yaptığı müdahaleleri Türkiye, il, kurum ortalamaları ve dünya sağlık
standartlarıyla karşılaştırmalı görebiliyor. 

Ayrıca, başhekimler ve
Türkiye genelindeki tüm sağlık yöneticileri yüksek veri teknolojisiyle,
istatistikleri nedensel analitik çerçevesinde izleyebiliyor.

Sistemde veriler,
istatistiksel formüllerle değil canlı ve renkli grafiklerle yer alacak. Harita
üzerinde problemli bölgeler sorun oluştuğu anda belirginleşerek hızlı
müdahaleye olanak sağlanacak. Performans kartlarıyla geçmişe göre ilerleyen ve
gerileyen alanlar gözlemlenebilecek.

İlk adımı geçen yıl
hastane acil servislerindeki yoğunluğun canlı takip edilmesiyle atılan sistem
geliştirilerek, sağlık alanında elde edilen kazanımlara bir yenisi daha
eklenmiş oldu. 

Okumaya devam et

Trend

Copyright © 2016 Bilgi Sağlık. Theme by KKtmr - webtasarimi.gen.tr